موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید

موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید
Add to watchlist
Report
$ 9,000 Available
Atal
send2atal@gmail.com
Published on: January 20, 2022

موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید

Published on: January 20, 2022 | Category: Cars | Location: Kabul, Taimani , Kabul, Afghanistan

موتر فروشی کرولای 2010 رنگ سفید:
Phone/WhatsApp/Viber: 0744210571
حالت موتر ثابت است وعوارض تخنیکی ندارد. تنها کسانیکه که خریدار واقعی هستند برای معلومات بیشتر به شماره که در بالا ذکر شده تماس بیگیرند. اسنادش پاک است و باقیات دولتی ندارد. قیمتش جورآمد دارد.
مشخصات موتر:
پلیت: 5- کابل
مادل: LE 2010
گیربکس: اتوماد
ماشین:
132HP/1.8-litre (1800 cc) I4 (2ZR-FE)
رنگ: سفید

0744210571

Facebook Comments