آماده ساختن مونوگراف برای محصلین همه رشته ها

آماده ساختن مونوگراف برای محصلین همه رشته ها
Add to watchlist
Report
Free Available
انورالحق فضلی
Published on: October 7, 2016

آماده ساختن مونوگراف برای محصلین همه رشته ها

Published on: October 7, 2016 | Category: Writing - Editing - Translating | Location: Mazari Sharif, Balkh, Afghanistan

هر محصلی که خواهان آماده ساختن مونوگراف یا پایان نامه های تحصیلی خود باشد، میتوانم در قسمت ساخت مونوگراف همکاری صادقانه داشته باشم.
ناگفته نماند که هرگاه بعداز تسلیمی مونوگراف استاد راهنمای پوهنتون نقد و نظری داشته باشد، حاضرم دوباره آن مونوگراف را ادیت ودر دسترس محصل گرامی قرار دهم.

0796900490

Facebook Comments