1 - 10 of 108 listings
خانه فروشی در افشار

خانه فروشی در February 22, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 50,000

387 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
خانه 2اتاقه فروش در استانبول

خانه 2اتاقه فروش February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 151,300

153 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
خانه فروشی در انتالیا ترکیه

خانه فروشی در February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 165,000

149 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
خانه فروشی ۵ اطاقه در انتالیا ترکیه

خانه فروشی ۵ اطاقه February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 171,610

100 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
آپارتمانهایی در یکی از بهترین مناطق آنتالیا با فاصله کم از دریا و مرکز شهر

آپارتمانهایی در February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 55,000

125 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
فروش خانه ۳اتاقه در منطقه کپز دام آنتالیا

فروش خانه ۳اتاقه February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 55,000

124 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
فروش مغازه با کاربری بوتیک و گارانتی درامد اجاره ماهانه

فروش مغازه با February 19, 2020

Office - Commercial Space  -  Kabul, Kabul $ 237,288

68 views Office - Commercial Space
(Kabul, Afghanistan)
آپارتمان فروشی

آپارتمان فروشی February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 25,000

163 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
آپارتمان فروشی به???? مساحت بزرگ در???? بهترین موقعیت قلعه فتح الله.

آپارتمان فروشی February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Kabul, Kabul $ 110,000

113 views Houses - Apartments for Sale
(Kabul, Afghanistan)
یک دربند حویلی چهار و نیم طبقه نوساز

یک دربند حویلی February 19, 2020

Houses - Apartments for Sale  -  Hirat, Herat $ 140,000

95 views Houses - Apartments for Sale
(Herat, Afghanistan)