بخاری دیزلی مستعمل

بخاری دیزلی مستعمل بخاری دیزلی مستعمل بخاری دیزلی مستعمل
Add to watchlist
Report
AFN 10,000 Available
Daud
Published on: October 12, 2020

بخاری دیزلی مستعمل

Published on: October 12, 2020 | Category: Other Household Items | Location: Kabul, Kabul, Afghanistan

بخاری دیزلی (قابلیت سوخت دیزل)
مستعمل با مصرف کم و گرمایش بیشتر ساخت newzerland
برای معلومات بیشتر به شماره 0744480777 به تماس شوید

0744480778

Facebook Comments