بخاری ترکی (چری) و جنریتر ۳.۵ کیلووات

بخاری ترکی (چری) و جنریتر ۳.۵ کیلووات بخاری ترکی (چری) و جنریتر ۳.۵ کیلووات بخاری ترکی (چری) و جنریتر ۳.۵ کیلووات
Add to watchlist
Report
AFN 21,000 Available
Ahmad
Published on: January 24, 2016

بخاری ترکی (چری) و جنریتر ۳.۵ کیلووات

Published on: January 24, 2016 | Category: Other Household Items | Location: Macrorayan, Kabul, Kabul, Afghanistan

یکعدد بخاری ترکی (چری) که مدت بسیار کم استفاده ګردیده است و یکعدد جنریتر (دی جی ۳.۵ کیلووات) که مدت کمی استفاده ګردیده است برای فروش آماده میباشند. قیمت مجموعی هردو جنس مبلغ ۲۱۰۰۰ افغانی تعین ګردیده است. البته کمی جور آمد دارد.

کسانیکه علاقمند خرید آنها باشند به شماره ذیل در تماس شوند ۰۷۷۸۵۹۵۵۳۱

0778595531

Facebook Comments