پوهنتون های معتبر خصوصی گُجرات هند پـذیرش مجدد محصلین

پوهنتون های معتبر خصوصی گُجرات هند پـذیرش مجدد محصلین
Add to watchlist
Report
Free Available
Jamshid
Published on: January 1, 2018

پوهنتون های معتبر خصوصی گُجرات هند پـذیرش مجدد محصلین

Published on: January 1, 2018 | Category: Other Classes | Location: Kabul, Kabul, Kabul, Afghanistan

Afghanistan Admissions Update:
پـذیرش مجدد محصلین افغانستان.
فرصت مناسب تحصیل در رشته های مختلف وکورس های کوتاه مدت انگلیسی دریکی از پوهنتون های معتبر خصوصی گُجرات هند (پوهنتون پارول).
داخله جریان دارد، برای معلومات بیشتر با نماینده ما در افغانستان به تماس شوید.
تماس، واتسَپ و وایبر: ۰۷۷۲۵۰۶۱۶۵
واتسَپ: ۹۰۹۹۰۶۳۴۹۶-۹۱+
آدرس دفتر: چاراهی ملک اصغر، مرکز تجارتی داودزی، بخش رهایشی، منزل سوم، اپارتمان نمبر(۰۳۰) کابل – افغانستان
ایمیل: admissions.isac@parulniversity.ac.in
ویب سایت: www.paruluniversity.ac.in
درخواست آنلاین: www.puadmission.in


Facebook Comments