فروش سهم انستیتوت تندر

فروش سهم انستیتوت تندر
Add to watchlist
Report
$ 3,000 Available
Thunder hieducation center
Thunder.high@Gmail.com
Published on: October 13, 2016

فروش سهم انستیتوت تندر

Published on: October 13, 2016 | Category: Other Classes | Location: Taimany Sara 3, Kabul, Kabul, Afghanistan

انستیتیوت تندر واقع سرک 3 تایمنی بین دو شرکا بوده یکی از شرکا 50 فیصدسهم اش را به فروش میرساند این انستیتیوت فعلا 150 شاگرد داشته علاقه مندان نتوانند به شماره ذیل تماس بگیرد


Facebook Comments