مکمل ویتامینی و معدنی مخصوص گاو شیری (بلوس کندرهش)

مکمل  ویتامینی و معدنی مخصوص گاو شیری (بلوس کندرهش) مکمل  ویتامینی و معدنی مخصوص گاو شیری (بلوس کندرهش)
Add to watchlist
Report
Check with seller Available
مینرویت
Published on: November 26, 2018

مکمل ویتامینی و معدنی مخصوص گاو شیری (بلوس کندرهش)

Published on: November 26, 2018 | Category: All Stores | Location: Kabul, Kabul, Afghanistan

مزایای استفاده از بلوس های کندرهش

گاوهای شیری
• کاهش روزهای باز
• کاهش موارد ورم پستان
• کاهش موارد سخت زائی
• کاهش عفونت های رحمی
• کاهش موارد جفت ماندگی
• کاهش فاصله بین دو زایش
• افزایش نرخ گیرائی در اولین تلقیح
• کاهش دفعات تلقیح به ازای آبستنی
• افزایش مقاومت به تنش های گرمایی
• افزایش تولید شیر تا حدود 10 درصد
• کاهش تعداد سلول های سوماتیک شیر

گاوهای دهنده و گیرنده در برنامه های انتقال جنین
• افزایش نرخ گوساله زائی
• افزایش نرخ گیرائی پس از انتقال جنین
• افزایش کیفیت اووسیت های استحصال شده

تلیسه آبستن و غیر آبستن
• بهبود شرایط زایش
• کاهش مشکلات پس از زایش
• کاهش ناهماهنگی های هورمونی هنگام زایش
• افزایش رشد تلیسه و ایجاد شرایط مساعدتر برای رشد جنین
• رشد بهتر جنین، کاهش موارد سخت زائی و کاهش مرده زایی

گاوهای خشک
• کاهش موارد مرده زائی
• کاهش مشکلات حین زایش

گوساله های پرواری با وزن بیشتر از 150کیلوگرم و بالاتر
• افزایش نرخ رشد و بازده مصرف خوراک
• کاهش مشکلات متابولیکی و تنش های محیطی
• رشد منظم و سریع تر درصورت تامین پروتئین و انرژی مورد نیاز حیوان

دوره شیرواری و زایش
• بهبود شرایط عمومی دام
• مقاومت بیشتر به تنش های متابولیکی و تنش های گرمایی
• جلوگیری از استرس های ناشی از تزریق های دوره ای یا موردی مکمل
• جلوگیری از دور ریز مواد معدنی و ویتامینی و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از آن

این شرکت تنها تولیدد کننده ی بلوس های کندرهش حاوی ویتامین و مواد معدنی در منطقه ی خاورمیانه و منا می باشد و جزو بزرگترین شرکتهای تولید کننده ی مکمل های دام (گاو شیری)، طیور (گوشتی، تخم گذار، بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین)،، ماهی، خوراک آجیلی کبوتر، مکمل های دارویی و غیره می باشد.
شرکت ما دارای چندین داروخانه ی دامپزشکی و آزمایشگاه دامپزشکی، تغذیه، خوراک، مواد غذایی و تشخیص مولکولی می باشد
http://ariandam.com/home/fa/

00989132676561

Facebook Comments